ionisere

Hva er Ionize:

Ionize er handlingen av å separere eller konvertere til ioner . I området for kjemi er ion, ion eller ionitt en elektrisk ladet partikkel, atom eller molekyl. Det er en hvilken som helst del av et atom eller molekyl fortrengt ved bruk av en energi.

Ioniseringen er prosessen med å transformere nøytrale ladningsatomer i deres respektive ioner . Energien som kreves for denne transformasjonen varierer i henhold til elementet.

Dannelsen av ioner av atomer eller molekyler kan forekomme på flere måter. I visse kjemiske reaksjoner skjer ioniseringsprosessen ved elektronoverføring.

Hvert atom er elektrisk nøytral, siden det har samme antall protoner og elektroner. På samme måte har stoffene som er dannet av atomer, også elektrisk ladning likevekt, som er elektrisk nøytral,

Imidlertid, når et atom eller en gruppe av atomer taper eller gevinster elektroner, opphører den ikke å ha nøytralitet og konverterer til ioner. Når du mister elektroner, vil atomet eller gruppen av atomer ha positiv ladning, og hvis du får elektroner vil ladningen være negativ.

For eksempel reagerer kloratomer med natriumatomer for å danne natriumklorid, med overføring av elektroner fra natrium til klor, som danner natriumioner (Na +) og ioner av klor (Cl -).

Lær mer om Ioner.