sosialisering

Hva er sosialisering:

Sosialisering er handlingen eller effekten av sosialisering, det vil si å gjøre sosiale, for å samle seg i samfunnet . Det er utvidelsen av bestemte fordeler ved lov og avgjørelser til hele samfunnet. Det er prosessen med å integrere individer i en gruppe.

I sosiologi er sosialisering prosessen der individet, i biologisk forstand, er integrert i et samfunn. Gjennom sosialisering utvikler personen den kollektive følelsen av sosial solidaritet og samarbeidsånden, og henter vaner som gjør at han kan leve i et samfunn.

Sosialisering betyr læring eller utdanning i bredeste forstand, ordet som begynner i tidlig barndom og ender bare med personens død.

Lær mer om Learning.

Sosialisering innebærer tilpasning til visse kulturelle mønstre som eksisterer i samfunnet, det vil si at det er en tendens til å leve i samfunnet; det er høflighet (sett av formaliteter, observert blant dem av borgere, når velutdannet).

For sosialisering, skriver sosiologen fra Pernambuco Gilberto Freire (1900-1987):

"Det er tilstanden til den (biologiske) personen utviklet, innenfor sosial organisasjon og kultur, i sosial person eller mann, ved oppkjøp av status eller situasjon, utviklet som medlem av en gruppe eller av ulike grupper."

Se også betydningen av sosialt liv.