ord

Hva er Word:

Ord er et begrep, et ord, et uttrykk . Det er en verbal eller skriftlig manifestasjon dannet av en gruppe fonemer med en betegnelse. Fra den latinske lignelsen.

Ord er et sett med artikulerte lyder som uttrykker ideer og er representert ved stavemåte, dannet av et brevmøte, som når de grupperes danner setningene.

Noen uttrykk brukes til å forsterke betydningen av ordet. Eks .:

Kongeord - når det er bekreftet at et løfte vil bli oppfylt eller at bekreftelsen er ubestridelig;

Mål eller veie ordene - snakk med forsiktighet, vær forsiktig med hva du sier;

Halve ord - tvilsomme eller ikke veldig uttrykksfulle ord;

Ta ordet ut av noens munn - forvent å forklare hva personen skulle si;

Ord for ord - uten noen endring i ordene eller rekkefølgen de er funnet i;

Klipp ordet - stopp noen fra å snakke;

Gi ordet til - tillat noen å snakke og også sikre oppfyllelsen av et løfte.

Be om ordet - be om tillatelse til å snakke;

Person av ordet - som oppfyller det han lover;

I fire ord - kort, lakonisk;

Hellige ord - et utrop som snakker når han hører ordene som ventet;

Våt ordet - ta litt alkoholholdig drikke.