allvitende

Hva er Allvitende:

Allvitende betyr en som vet alt . Det er et adjektiv av to slektninger, som kvalifiserer den personen hvis kunnskap er ubegrenset, som dominerer noen vitenskap.

Det allvitende ordet er dannet av prefiks av latinsk opprinnelse oni, som betyr alt, pluss det bevisste ordet (sciente), den som har kunnskap, hvem vet noe, vet.

Allvitende er et uttrykk som brukes i monoteistiske religioner, hvor det betyr en kvalitet som tilskrives den øverste Gud.

Den Hellige Bibelen refererer til Gud som et allvitende vesen, en som har full og perfekt visdom og er klar over alt som skjer, og hvem er selve kilden til all kunnskap.

Gud tilskrives også kvaliteten på allmektig - en som har ubegrenset makt, hvem er allmektig. Det tilskrives fortsatt kvaliteten på allestedsnærværende - den som er overalt på samme tid.