Infeksjonsmiddel

Hva er smittsom agent:

Et smittsomt middel er en organisme som forårsaker infeksjoner . Det kalles også patogen (fra greske patos, "sykdom" og genoer, opprinnelse ").

Det smittsomme agenset er tilstede i våre miljøer, virus, bakterier, sopp, protozoer og en rekke andre patogene mikroorganismer som forårsaker infeksjoner.

For en sykdom som manifesterer det smittsomme stoffet, må man overvinne noen naturlige barrierer av organismer. Disse barrierene er det usynlige og våkne forsvaret, som er i stand til å bekjempe og ødelegge det smittsomme stoffet, er immunsystemet eller immunsystemet.

Overføringen av et smittsomt middel kan overføres til organismen på flere måter: åndedrett, spytt, fekal-oral, seksuell, placenta eller gjennom de etiologiske agensene som er organismer som forårsaker parasittiske sykdommer som malaria, filariasis, chagas sykdom, blant andre, som overføres av vertsdyr av midlet.

Infestasjon av et smittsomt middel kan motvirkes ved forebygging, ved immunisering gjennom bruk av vaksinen, bestående av modifiserte, drepte eller forsynte antigener, potensielt til å stimulere produksjon av antistoffer og oppkjøp av minneceller, som utgjør kunstig immunisering mot sykdommen.