overflødig

Hva er overflødig:

Overflødig er et adjektiv som kvalifiserer noe som er unngått, unødvendig eller liten betydning . Den overflødige kan også referere til alt som kan kasseres, det er igjen eller er overskudd og ekstravagant.

Det er vanlig å bruke ordet overflødig til å referere til dyre eller betraktede luksusartikler. Ordet kan også brukes til å henvise til personer som anses overfladisk eller flott.

Mange har tvil om å skrive ordet, mellom overflødig og "overflødig". Den riktige formen er overflødig.

Se betydningen av superb.

Begrepet kan brukes til å referere til ting som anses ekstravagant eller som er mye mer enn det som anses som tilstrekkelig.

Det er en maskulin adjektiv som stammer fra den latinske superfluusen og betyr "overdreven".

De er synonymt med overflødig: unødvendig, ugjennomtrengelig, ubrukelig, overfladisk, overskudd, ubrukelig. De viktigste antonymer av overflødig er: uunnværlig, nødvendig, over og uunnværlig.

Se også betydningen av nødvendig og ubrukelig.