utkast

Hva er Minuta:

Minuta er den første skrivingen av et dokument eller noen skriving. Det er en skisse, en skisse av en tekst. (Fra latin minutu).

Minuta er også en tegning sporet i forhold til terrenget, i vekst av planter.

Utkast til rettspraksis

Utkast til rettspraksis er et krav der klagen (anke mot en reell eller antatt urettferdighet), ledsaget av en redegjørelse av fakta og lov, av årsakene til reformen av den forverrede avgjørelsen og, etter hvert, av indikasjon på deler for å danne ressursinstrumentet.

Kontraktutkast

Utkast til avtale er en opprinnelig og foreløpig ordlyd av en kontrakt, som beskriver alle forhandlingene fra partene som er inngått.

Etter at forhandlingene er bekreftet eller endringer er gjort i enkelte avsnitt, skal partene avtale en formell kontrakt.

Minuta i restauranten

På restauranter, i Brasil, er det et forberedt måltid for øyeblikket, i minuttet - "à minuta". Den feminine formen kom fra franskmenn - "à la minute".