Yankee

Hva er Yankee:

Yankee er et engelsk ord som brukes til å beskrive en amerikansk person eller en bosatt i New England . Dette ordet ble augured, antatt Yankee form.

På engelsk blir ordet yankee ofte forkortet til yank, og kan ta på seg litt forskjellige betydninger, avhengig av konteksten. For folk som ikke er amerikaner, er en yankee en amerikansk; For en amerikaner er en yankee en person som bor i en nordlig del av landet, og for folk som bor i østlige USA, er en yankee en person som kommer fra eller bor i New England, bestående av 6 stater).

Ordet av ordet er usikkert, og det er flere teorier om bruken av det. Noen forfattere hevder at ordet først ble brukt av britisk general James Wolfe til å ta opp sine soldater som opprinnelig var fra New England. En annen teori bekrefter at begrepet har nederlandsk opprinnelse, mer konkret i krysset mellom navnene Jan og Kees, som tjener til å beskrive en amerikansk med nederlandsk forfedre.

Under den amerikanske borgerkrigen var en soldat som kjempet for unionen (som vant krigen) også kjent som Yankee . Når borgerkriget ble avsluttet, ble begrepet mer brukt som et synonym for noen som bor i New England eller i Nord-USA.

For noen britiske, kanadiske, australske og sørlige amerikanske folk har ordet en avskyelig følelse.

I forbindelse med kommunikasjon, spesielt i det fonetiske alfabetet, er bokstaven Y representert ved ordet Yankee .