slutning

Hva er Inference:

Innledning er et fradrag basert på informasjon eller en begrunnelse som bruker tilgjengelige data for å komme til en konklusjon.

Inferring er å utlede et resultat, logisk, basert på tolkning av annen informasjon. Inferring kan også bety å komme til en konklusjon fra andre oppfatninger eller analysen av en eller flere argumenter.

Det er et feminint substantiv og stammer fra det latinske inferentia .

Eksempel: Hvis jeg har penger, vil jeg reise. Hvis jeg reiser, vil jeg være glad. Så hvis jeg har penger, blir jeg glad.

Syllogismen er en modell av resonnement basert på ideen om fradrag fra to lokaler, det vil si, det er en type innledning.

Se også betydningen av Syllogism.

Årsakssammenheng skjer ved å etablere et årsakssammenheng (årsak og effekt) mellom fakta, fra observasjon av hendelser.

Eksempel: Det regner. Etter regnet kommer solen. Så skal solen komme opp snart.

Innledning regler

Innledning regler er metoder som brukes til å trekke fradrag og komme til en konklusjon, fra en eller flere kjente lokaler. De grunnleggende argumentene (forutsetninger) brukes til å ankomme til en verdi (konklusjon).

eksempler

  • Hver hund er søt. Marley er en hund. Så, Marley er kjekk.
  • Hvis X> 5 = P og X 5 = X <1.

I dette tilfellet er X> 5 = P og X 5 = X <1 konklusjonen.

Tekstuell inngang

Teksten er relatert til leseforståelse. Det betyr å tolke elementene som er eksplisitte og implisitte i teksten, analysere sammen alt som ble skrevet og forstå den sentrale ideen til teksten. Tekstinnferdelse kan kreve litt forkunnskap om lesemåten.

Statistisk inngrep

Statistisk inferanse trekker konklusjoner fra samlede prøvedata. Disse dataene brukes som grunnlag for å konkludere med en bestemt situasjon eller hypotese. Dette er tilfellet for eksempel med datainnsamling i den demografiske folketellingen.

Synonymer av avferd

  • konklusjon
  • Implikasjonen
  • illation
  • induksjon
  • konsekvens