IUPAC

Hva er IUPAC:

IUPAC er akronymet for "International Union of Pure and Applied Chemistry", som på portugisisk er "International Union of Pure and Applied Chemistry".

IUPAC er en organisasjon som ble opprettet med det formål å utarbeide reglene for den offisielle nomenklaturen for alle kjemiske forbindelser.

I lang tid ble kjemiske forbindelser oppdaget og oppkalt etter opprinnelsen. Som et resultat av det store antallet oppdagede forbindelser ble det nødvendig å lage regler for nomenklaturen, å standardisere dem og gjøre dem universelle.

IUPAC-nomenklaturen ble opprettet, som regulerte navnet på alle kjemiske forbindelser, slik at navnet på forbindelsen kan relateres til dens formel, uten tvetydighet.

IUPAC er en ikke-statlig organisasjon, etablert i Genève, Sveits, i år 1919, og har som medlemmer alle Kjemisk samfunn.