Alumni

Hva er alumni:

Alumni er en latinsk sikt og betyr "alumni". Typisk er dette ordet brukt til å referere til kandidater eller bachelorer i et bestemt universitet høyere utdanningskurs.

På latin er alumni flertallet av alumnus ("tidligere student" eller "tidligere student"). Den kvinnelige versjonen av alumner er imidlertid alumnae (ex-studenter), og singularet vil være alumna (ex-student). Men i dag er alumni brukt til å henvise til både mannlige og kvinnelige alumni.

Opprinnelig hadde det latinske ordet alumnus betydningen av "sønn som blir omsorg for en annen", det vil si en elev. Dette begrepet er hentet fra verbet alere, som bokstavelig talt betyr "omsorg" eller "fôring". Således, fra en "romantisk" tolkning av dette latinske ordet, ville alumnus være den enkelte som er "matet med kunnskap".

Se også: Bachelor.

I noen europeiske land og i USA er det for eksempel vanlig å danne foreninger og enheter som fremmer forening av alumni i de ulike kursene i enkelte universiteter.

Formålet med alumni- enhetene er å fremme aktiviteter for bistand til institusjonen for høyere utdanning, som en form for forståelse for all formasjonen som ble sendt til dem mens de var studenter på dette universitetet.

Se også: Alma mater.