Frihet og Libertinisme

Hva er frihet og libertinisme:

Frihet og debauchery er to relaterte begreper som mange mennesker forvirrer. Begge er sentrale for menneskets beslutningsprosesser, og avslører ulike holdninger til enkeltpersoner.

Frihet består i retten til å bevege seg fritt, for å oppføre seg etter egen vilje, forutsatt at denne oppførselen ikke påvirker en annen person negativt. Ifølge filosofien er frihet uavhengighet, autonomi og spontanitet av mennesket.

På den annen side er debauchery resultatet av misbruk av frihet, fordi det viser uansvarlighet, som ikke bare kan skade personen selv, men også andre. De som opptrer med debauchery avslører at de ikke bryr seg om hva konsekvensene deres oppførsel kan ha. I mange tilfeller oversettes debauchery ved mangel på regler. På denne måten, er noen som drikker og kjører, et eksempel på noen hvis holdning viser utmattelse, da det truer livet og andres liv.

Den berømte frasen "Friheten til hver ender slutter hvor den andres frihet begynner.", Som mange tildeles til den engelske filosofen Herbert Spencer, indikerer at sann frihet respekterer ens nabo og hans rettigheter.

I Bibelen, mer konkret i 1 Korinter 6:12, sier apostelen Paulus: "Alt er tillatt for meg, men alt er ikke hensiktsmessig; alt er lovlig for meg, men jeg vil ikke bli overvunnet av noe." Dette avsnittet viser at vi har evnen til å gjøre mange ting, men at ikke alt vi kan gjøre er bra fordi våre handlinger har konsekvenser.

Alvikt, tvert imot, antar en motsatt mentalitet: "Jeg kan gjøre alt jeg vil, ingen har noe å gjøre med det, og ingen kan stoppe meg." En libertine er en opprørsk, egocentrisk, brutal, slave av alle de begjær som oppstår i hans sinn, og derfor er debauchery den viktigste årsaken til barbariteter. Libertiny slaver og forstyrrer mennesket, mens motsatt - frihet - gjør det mulig for ham å få en sunn sameksistens med sin nabo.