JHS

Hva er JHS:

JHS er et kristent akronym, som representerer Jesu initialer, Frelseren til menn, er et av symbolene til den katolske kirken. Det ser ut som en lettelse i vertene at presten innvier og tilbyr til de troende i massene.

Den monograna med initialene "JSH", er representasjonen av Jesus for de kristne. Det vises ofte med et kryss, midt i Letter H, og dekorerer interiøret i katolske kirker.

Opprinnelsen til JSH-monogrammet

Fra det greske "IHSUS", vises det i evangeliene til apostlene Markus og Luke. Den latinske formen, "Iesus Hominibus Salvatoren (IHS)", ble skapt av St. Bernardine of Sena i det 15. århundre og ble vedtatt av St. Ignatius of Loyola i 1500-tallet som symbolet for Jesu samfunn. Symbolet ble brukt som et stempel i selskapets publikasjoner. Akronymet ble senere forvandlet til et monogram og brukt som en av de katolske symbolene.