Å likestille

Hva er likning:

Equationar er et transitive verb med opprinnelse i det latinske ordet aequationem, som betyr å sette inn ligning, å sette pris på, å vurdere, å tenke på .

Handlingen med likestilling betyr å tenke på en viss problematisk situasjon, gjøre evalueringen og prøve å finne en løsning. For å finne denne løsningen oppsummeres problemet ofte i enkle emner.

På dette tidspunktet kan selskapet ikke ta den risikoen. Vi må vurdere alle viktige aspekter for ikke å bli overrasket i fremtiden.

I vitenskapsområdet er begrepet ligning ganske vanlig i kjemi og matematikk. I kjemi er det behov for å likestille og balansere kjemiske reaksjoner, som kan representeres av generelle kjemiske ligninger eller ved ioniske ligninger. I matematikken betyr likning å oversette problemer og sette dem i ligninger. Å løse ligningen betyr å løse problemet i spørsmålet.