Ingen er hjemme

Hva er Nenhenhém:

er et uttrykk for det portugisiske språket som betyr snakk, myk snakk . Det er også brukt til å beskrive noen som snakker for mye, hvem grunter, og hvis samtale alltid har en irriterende eller monotont tone.

Ingen er ofte en irriterende egenskap for noen som snakker mye og tar ikke tiltak. Eks: Legg ingen her og gjør som jeg fortalte deg!

Uttrykket "å forlate ingen " betyr å slutte å klage eller å snakke og flytte til handling.

Ingen er kilde

Uttrykket nhenhenhém er et av flere brasilianske uttrykk som har urfolks opprinnelse. Det er sagt, n'nhaém, ingen kommer fra Tupi, som betyr språk, språk. I tillegg, i Tupi, er verbet for å snakke oversatt " nhe'eng ".

På tidspunktet for koloniseringen var det en stor språkbarriere mellom indianerne og utlendingene, som hovedsakelig var portugisisk. Således forstod indianerne ingenting som portugisisk snakket og omvendt. Så det er naturlig at indianerne ikke hadde noen interesse i den uendelige samtalen (" nhe'eng nhe'eng nhe'eng " - "speak speak speak") av bosetterne. I dag har dette uttrykket endret seg i sin skriving, men fortsetter å ha samme følelse av noen som er irritert av noen som ikke stopper "ingen".