eggcellen

Hva er økfæren:

Økfæren er en kvinnelig kjønnskomponent av plantegjen. For å oppstå plantens embryo er det en fusjon av økfæren med en av kjernene som genererer pollenkornet under befruktning.

Kvinnenes gameter er bestemt i plantens ovre for å smelte sammen med mannlige gameter og gi opphav til zygoten. I spermatophyta planter (angiospermer og gymnospermer) - de som produserer frø - den zygote som kommer fra befruktningen av økfæren, forvandles til et embryo inne i frøet.

Zygote produserer sporofyten, den diploide fasen som produserer sporer. Den kvinnelige spore kalles megaspore (eggcelle) og den mannlige spore kalles microspore (tilsvarende pollenkornet).

Når pollenkornet sprer seg (pollinering), finner det arkegonet, som er en kvinnelig reproduktiv struktur der kvinnelige gametene (oosfæren) dannes. I denne prosessen danner en pollenrør og frigjør anterozoidene som vil svømme til archegonium og befruktne økfæren.