Samlet etterspørsel

Hva er Samlet etterspørsel:

Samlet etterspørsel (DA) betyr total varer og tjenester (total etterspørsel) som i en gitt økonomi, forbrukere, bedrifter og staten er villige til å kjøpe, til et visst prisnivå og på et gitt tidspunkt.

I et lands økonomi representerer samlet etterspørsel total kostnad ved kjøp av varer og tjenester som vil bli kjøpt for hvert prisnivå. Det er relatert til totalproduksjonen, BNP (Bruttonasjonalprodukt) i et land når aksjene er stabile.

Samlet etterspørsel avhenger av noen faktorer som: penge- og finanspolitikk, forbruksinntekter tilgjengelig for forbruk, de skattene de er gjenstand for, offentlige utgifter som utføres av staten blant annet.

Den samlede etterspørselskurven avslører hvor mange varer forbrukerne ønsker å kjøpe på hvert prisnivå. Den har en negativ helling på grunn av effektene av inntekt, rente og valutakurs.