bønn

Hva er bønn:

Bønn er en bønn eller en bønn rettet mot Gud eller til et annet åndelig vesen og er integrert i ritualene til de fleste religioner.

Det er en religiøs handling der mannen søker å opprettholde en forbindelse med guddommelige vesener gjennom bønn, taksigelse, ros og tilbedelse blant andre formål.

Bønn kan gjøres enkeltvis eller i en gruppe, i et offentlig eller privat miljø. Det kan også følge en formell modell eller gjøres spontant.

I kristendommen kalles den mest kjente bønnen "Vår Fader" eller "Herrens Bønn" og er funnet i Det nye testamente i Den hellige bibel. Det ble lært av Jesus Kristus som en bønnemodell som veileder kristne.

Sønn, Bønn, Periode (grammatikk)

PHRASE er alle uttalt med fullstendig mening og et kommunikativt formål. Det kan bestå av bare ett ord. eksempler:

"Det barnet har mange leker."

- Takk!

Bønn er et uttrykk med mening og som nødvendigvis inneholder verb (eller verbal lokalisering). Antall setninger bestemmes av antall verber. eksempler:

- Jeg har det ! (en bønn)

- Maria gjorde leksene og gikk ut med vennene sine. (to setninger)

PERIOD er en setning med fullstendig mening, bestående av en enkelt setning (enkel periode) eller mer enn en setning (sammensatt periode). eksempler:

- Jeg avsluttet oppgaven. (enkelt periode)

" Jeg går på kino for å se den franske filmen. (sammensatt periode)