representativitet

Hva er representativitet:

Representativitet betyr å representere interessene til en bestemt sosial klasse gruppe eller et folk .

Det er en kompetanse som tilskrives et individ eller en enhet (politisk, parti, forening, etc.) basert på evnen til å spille en slik rolle.

Politisk representasjon i en moderne stat betyr at flertallet av befolkningen har valgt en representant til å ta avgjørelser "på vegne av folket" i republikken, kongressen eller parlamentet.

Unionens representativitet foreslår at fagforeningen er representativ enhet av en bestemt arbeiderklasse, som har ansvaret for å kjempe for rettighetene til denne klassen og forsvare sine interesser.

En studentforening er en organisasjon som er representativ for elevene til en bestemt høyere utdanningsinstitusjon. Studentforeninger har representasjon i akademiske sentre, som kan samle flere kurs i samme fakultet.