Asiatiske tigre

Hva er asiatiske tigre:

Asiatiske tigre er navnet på en gruppe bestående av Sør-Korea, Singapore, Taiwan og Hong Kong, fire regioner lokalisert i sørvest-Asia, som på kort tid har oppnådd en høy økonomisk ekspansjon.

Japan var landet som startet konjunktursyklusen ved å investere tungt i strategien for eksport av produkter til andre land og svake insentiver til import. Japansk økonomisk suksess økte og tjente som modell for veksten av asiatiske økonomier på 1980-tallet.

Begrepet "tiger" betegner ideen om styrke, robusthet, dominans . Disse karakteristikkene ble tilskrevet økonomiene til "Tigrene", som symboliserte nasjonene som vokste med implementeringen av en økonomisk modell som fokuserer på eksport.

Disse økonomiske blokkene var kjent for å skape politikker som styrket industrialiseringen, med en enorm økning i produktiviteten . Disse landene har spesialisert seg på produksjon og eksport til andre industrialiserte land, og oppnår en høy økonomisk utvikling.

Andre nasjoner kom opp med betegnelsen "Tiger":

  • Nye asiatiske tigre (eller andre generasjon asiatiske tigre) dannet av Filippinene, Indonesia, Malaysia og Thailand og Vietnam;
  • Baltic Tigers, tre europeiske land dannet av Estland, Latvia og Litauen.

Lær mer om økonomiske blokker.