Internasjonal Amazon

Hva er Amazônia Internacional:

Amazon International er et begrep som refererer til den nordlige delen av Sør-Amerika, hvor Amazoneskogen ligger, som dekker et samlet areal på 7 millioner km2. Denne regionen er også kjent som Amazon Rainforest, Amazonian ekvatorial skog eller regnskog.

Det meste av Amazônia Internacional ligger i brasiliansk territorium, bestående av 60% av totalen, denominert av den brasilianske regjeringen Amazônia Legal.

Den internasjonale Amazon strekker seg til ni land: Brasil, Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Fransk Guyana og Surinam.

Amazonas regnskog er en av de største i verden. Den har varmt og fuktig vær med rikelig nedbør. Regntiden varer i seks måneder. Den biologiske mangfoldet av fauna og flora bidrar betydelig til den brasilianske og verdens biologiske mangfoldet.

Området i den internasjonale Amazon består av verdens største hydrografiske basseng. Formet av Amazon River og dens sidestykker.