status

Hva er Status:

Status betyr en persons sosiale stilling, stedet han opptar i samfunnet, og er et begrep som kommer fra latin. Status betyr stående stilling, tilstand, situasjon eller tilstand, og er relatert til et sted okkupert av en person i samfunnet.

Status er alltid knyttet til fremtredende, prestisje, omdømme og kan også være relatert til økonomi, for eksempel et økonomisk høydepunkt. Status er en situasjon for en person, en privilegert status, enkelte personer har høy status. Ved mange anledninger blir status tildelt i henhold til verdivurderinger av samfunnets bestanddeler.

I sosiale nettverk, mer spesifikt på Facebook, er status en setning eller tekst der en person beskriver situasjonen, hvordan de føler, eller hva de tenker på. Det kan være tekst med humor eller dramatisk, fordi det avhenger av brukerens følelsesmessige tilstand. Det kan også være bare beskrivende, hvor en person forklarer hva han gjør, hva han gjorde tidligere eller hva han har til hensikt å gjøre i fremtiden. Det finnes flere nettsteder med statusforslag for Facebook.

Sosial status

Sosial status er den prestisje som en person har i samfunnet, gjennom sin sosiale stilling. Sosial status er avhengig av en rekke faktorer, det kan være fra fødselen, vanligvis i abonnerende familier, den anskaffer gjennom tid, gjennom venner og relasjoner, eller gjennom sin kapasitet, for eksempel økonomisk.

Status Quo

Status quo er et forkortet uttrykk for "i status quo ante", som betyr "i den tilstanden der ting var før." Status quo er et uttrykk som refererer til tilstanden til ting og situasjoner, og så kommer det vanligvis sammen med ord som å holde, forsvare og endre.