dualitet

Hva er Duality:

Dualitet er egenskapen eller karakteren til det som er dobbelt, av det som er to, eller som inneholder i seg selv to naturer, to stoffer eller to prinsipper. Duality har også betydninger innen fysikk, matematikk og filosofi.

Wave-partikkel dualitet

I fysikk eksisterer det bølge-partikkel dualitet, også kalt wave-corpuscle dualitet eller materie-energi dualitet. Bølge-partikkelduality er en fysisk egenskap med atomdimensjoner, som tilhører fysiske vesener som har både partikler og bølger.

Dualitet i matematikk

Duality er også til stede i lineær programmering, et tema for operativ forskning, i matematisk område. I lineær programmering betyr dualitet eksistensen av et annet PL-problem, knyttet til hvert PL-problem, som kalles det toproblemet (D). I dette forholdet til det doble problemet kalles det opprinnelige problemet det primale problemet (P).

dualisme

Dualisme er et religiøst eller filosofisk system som innrømmer sameksistensen mellom to evige, nødvendige og motsatte prinsipper. Lære som i en hvilken som helst rekkefølge av ideer innrømmer to irreducible prinsipper.