ekspertise

Hva er ekspertise:

Ekspertise er et fransk ord som betyr erfaring, kompetanse, kompetanse . Den består av sett med ferdigheter og kunnskaper om en person, et system eller en teknologi .

Ekspertise er kunnskapen som er oppnådd basert på studiet av et emne og evnen til å anvende slik kunnskap, noe som resulterer i erfaring, praksis og forskjell på dette feltet. Det er knyttet til ferdigheter og kompetanse til å utføre noe.

På arbeidsmarkedet kan kompetanse betraktes som synonymt med kunnskap . For eksempel vil "selskapets teknologiske ekspertise bli eksportert." Det er en form for anerkjennelse av selskapets kompetanse på dette feltet.

Resultatet av en sakkyndig vurdering eller kompetanse kalles også kompetanse .

Ekspertise er en egenskap for en ekspert, en person som blir spesialist i et gitt område, står opp for sin dyktighet og kompetanse i å utføre en jobb. En ekspert er en ekspert, en ekspert, en person som er kjent med kunnskap om en viss ting. Han er en person med mye erfaring og praksis, og anses derfor egnet til å gi sin mening ut fra hans kunnskap.