bidrag

Hva er bidrag:

Bidrag betyr subsidie, bidrag. Det er et begrep som er mye brukt i virksomheten. Bidrag er oftest brukt som et økonomisk bidrag, en penger eller et hjelpemiddel som brukes til en bestemt hensikt.

Bidrag er et bidrag av ulike natur, både økonomisk, kapital, moralsk og litterær, eller til og med bidrag av kunnskap, sosial eller vitenskapelig. Det er også tilbud om informasjon. Kunnskapsbidrag og / eller informasjon er vanligvis forståelig når det gjelder teknisk assistanse. For eksempel: et bidrag i form av kunnskap.

Bidrag er også brukt i parapsykologi, som er når en materiell gjenstand, vanligvis av liten størrelse, krysser en fysisk barriere, eller det kan også være inngangen til gjenstander i lukkede steder, som vegger eller tak.