stridshode

Hva er Ogiva:

Ogiva har flere betydninger, på flere forskjellige områder, avhenger det av hvor det er ansatt. Ogiva har betydning i arkitektur, statistikk, i militæret og så videre.

I arkitekturområdet er warhead en figur dannet av to like buer som er i den overlegne delen, og er av gotisk stil. Opprinnelsen til ordet warhead oppstod i det attende århundre for å nevne en type bue som definerer en kurveformet vinkel, og kan også bli kalt en ogivalbue, varpebue og ødelagt bue.

Ogiva i statistikk

I matematikk, spesifikk statistikk, er det et linjekart kalt en warhead-graf. Denne grafen indikerer trender eller relasjoner mellom to kontinuerlige variabler.

Nuclear warhead

Det er også krigshodet i militærområdet. Ogiva er et atomvåpen, som er innkapslet i en krigshop, og flere missiler kan bære flere atomspenninger samtidig, og øke angreps- og forsvarsområdet.