teori

Hva er teori:

Teori er et sett av grunnleggende prinsipper for en kunst eller en vitenskap . Teori er en syntetisert mening, det er en generell oppfatning . Fra den greske theoria som i historisk sammenheng mente å observere eller undersøke. Med sin evolusjon kom begrepet til å angi settet av ideer, grunnlaget for et bestemt tema, som søker å formidle en generell oppfatning av noen aspekter av virkeligheten.

Teori er også en hypotese, en formodning, en mening dannet før et faktum. En teori forsøker å forklare noe vanskelig å oppnå.

I matematikkområdet er teorien ethvert forslag som, for å bli tatt opp, trenger demonstrasjon.

En vitenskapelig teori er den spekulative delen av en vitenskap, i motsetning til praksis. Det er et system som består av observasjoner, ideer og aksiomer eller postulater, som i sin helhet er et sett som prøver å forklare visse fenomener.

Eksempler på vitenskapelige teorier er : Chaos Teori, Kommunikasjonsteori, Kunnskapsteori, Evolusjonsteori, Game Theory, Quantum Theory, Relativitetsteori, blant andre.

I filosofien er tory det sett med kunnskap som presenterer ulike grad av systematisering og troverdighet, og som foreslår å belyse, tolke eller forklare et fenomen eller arrangement som tilbys til den praktiske aktiviteten.