geistlige

Hva er Clergy:

Præsten er ordet som beskriver den klassiske klassen, det vil si den er den religiøse, kjent som prester, som er en del av en kirke, fra den latinske cleru . Prestedømmet er en gruppe av religiøse, som kan tilhøre et bestemt land, en bestemt kult, etc.

Prestedømmet dukket opp med den katolske kirken i middelalderen og feodalisme. Prestedene er representert av prester, biskoper, erkebiskoper, kardinaler og paven, og hver har sin egen funksjon i kirkens hierarki og er ansvarlig for kultene.

Præsten i sin opprinnelige forstand eksisterer i dag, spesielt i den katolske kirke, men de har ikke lenger så mange privilegier og anerkjennelse som de hadde før, og i dag har de bare innflytelse i sin egen religion.

Regelmessig presteskap og sekulær prest

Den faste prestedømmet refererer til prester som er medlemmer av noen religiøse organisasjoner, mens den sekulære prestene er sett av prester som ikke bor i en religiøs institusjon og utfører arbeider rettet mot samfunnet.

Høy presteskap og lavere presteskap

Det er et skille mellom høyeste prest og lavere presteskap . Den høyeste prestene besto av kardinaler, erkebiskopper, patriarker, biskoper og prester av velstående familier. Den nedre prestedømmet besto av prester og diakoner, som ofte kom fra fattige familier.

Lær mer om feodalisme og egenskapene til feodalisme.