ubiquity

Hva er Ubiquity:

Ubiquity betyr å være tilstede samtidig overalt . Det er eiendommen eller tilstanden til det som er allestedsnærværende, hvilket er evnen til å være samtidig på flere steder.

Ubiquo er et adjektiv, "fra det latinske allestedsnærværende", som betyr å være overalt på samme tid.

Ubiquity er et feminint substantiv, som i teologi brukes til å formidle ideen om allmaktighet, det vil si hva som er overalt på samme tid. Gud regnes som allestedsnærværende, fordi han får gaven til å være tilstede overalt på samme tid.

Ubiquism er en luthersk sekt, ifølge hvilken Kristi legeme er tilstede i eukaristien, ikke på grunn av transubstantiation, men fordi Jesus er tilstede overalt.

Ubiquist er den enkelte som ser ut til å være flere steder samtidig, er den personen som kommer sammen overalt.

Dataoverføringsnett og informasjon og kommunikasjonsteknologi kan betraktes som allestedsnærværende. I dag er tegn på internett, fjernsyn og mobilkommunikasjon overalt og er tilgjengelig hele tiden.

Mikroorganismer finnes i et stort mangfold av miljøer, og kan derfor også betraktes som allestedsnærværende.