lege

Hva det er å være Doctor:

Doktor er et maskulinnavn som brukes til å karakterisere en person som er fremmet til høyeste akademisk innehaver, etter å ha forsøkt en avhandling i en kunstnerisk, vitenskapelig eller litterær disiplin .

Doktorgradsutdanningen er også lik doktorgradsstudenten, nomeklatur som brukes i de angelsaksiske universitetene. Vanligvis er doktorgradene oppført etter besitterens navn. Eks: Fábio Costa, PhD.

Begrepet er mye brukt populært til å henvise noen høyt utdannet i en gren eller som dikterer regler og tanker om ethvert emne. Det er også populært brukt som en form for respektfull behandling i anerkjennelse av ens hierarkiske overlegenhet.

Eksempel: "Dr. Oswaldo, en mester i mange eiendeler, venter deg på rommet sitt for å fortelle deg."

Det er også mye brukt til å referere til personen som har blitt uteksaminert i medisinsk og juridisk grad.

Eksempel: "Legen undersøkte pasienten nøye".

I tilfelle av den medisinske profesjonelle, forkortelsen av ordet lege brukes før navnet på den profesjonelle. Eks: Dr. Pedro Correa.

Begrepet refererer også til tegn som tilhører kategorien av sjefene til commedia dell'arte og i mange kunstneriske biler.

Ordet stammer fra den latinske legen, ōris som betyr "lærer, preceptor, det som lærer".