beløpet

Hva er et beløp:

Oppstrøms er et sted som ligger over en annen, i forhold til en elv. Oppstrøms er det stedet som er nærmest en elvens kildevann, kilden er den mest oppløpende punktet til en elv.

Referansepunktet som kan brukes er en by på elva, en foss, en dam, en bro, etc. Alt over et bestemt referansepunkt, oppstrøms av elva, sies å ligge oppstrøms.

Oppstrøms er en adverbial mening som betyr for siden av kilden til en elv. Antonymet av oppstrøms er rettferdig, det vil si til siden der tidevannet lekker.

Ordet beløp, avhengig av fokus, kan referere til summen av en kapital og renter gitt; ethvert vertikalt stykke støtte som i en struktur ikke kan betraktes som en søyle eller søyle; som stiger, og også retning derfra strømmer vannet i en fluvialstrøm.