kultur

Hva er kultur:

Kultur betyr alt det komplekset som inkluderer kunnskap, kunst, tro, lov, moral, skikker og alle vaner og evner som mennesket ervervet, ikke bare i familien, men også å være en del av et samfunn Medlemsstat.

Hvert land har sin egen kultur, som påvirkes av flere faktorer. Brasiliansk kultur er preget av god disposisjon og glede, og dette gjenspeiles også i musikk, i tilfelle samba, som også er en del av brasiliansk kultur.

I tilfelle av portugisisk kultur er fado den mest berømte musikalske arven, som gjenspeiler en karakteristisk karakter av det portugisiske folket: nostalgi.

Kultur på det latinske språket, blant romerne, hadde følelsen av landbruk, som refererte til dyrking av jord til produksjon, og er fortsatt bevart på denne måten når det refereres til soyabønn, riskultur etc.

Kultur er også definert i samfunnsvitenskap som et sett av ideer, atferd, symboler og sosiale praksiser, lært fra generasjon til generasjon gjennom samfunnslivet.

Det ville være menneskehetens sosiale arv eller, på en bestemt måte, en viss variant av den sosiale arv. I biologi er kultur en spesiell opprettelse av organismer for spesifikke formål.

Hovedelementet i kulturen er den adaptive mekanismen, som består i individers evne til å reagere på miljøet i henhold til skiftende vaner, enda mer enn muligens en biologisk evolusjon.

Kultur er også en kumulativ mekanisme fordi endringene fra en generasjon passerer til neste generasjon, hvor den endrer seg, mister og inkorporerer andre aspekter, og dermed søker å forbedre opplevelsen av de nye generasjonene.

Kultur er et konsept som alltid utvikler seg, fordi det med tiden er påvirket av nye måter å tenke på som er utviklet av mennesket.

Organisasjonskultur

Konseptet med organisasjonskultur refererer til settet av normer, standarder og forhold som definerer måten en organisasjon eller bedrift driver.

Lær mer om meningen med organisasjonskultur.

Populær kultur

Populær kultur er noe skapt av enkelte mennesker, og at folk har en aktiv rolle i denne etableringen.

Den kan representeres av litteratur, musikk, kunst, dans og så videre. Populær kultur er påvirket av troen til de aktuelle personene og er dannet takket være kontakten mellom individer i bestemte regioner.

Lær mer om meningen med populærkulturen.

Kultur i filosofi

Ifølge filosofien er kulturen sett av menneskelige manifestasjoner som står i kontrast til natur eller naturlig oppførsel.

Det er en holdning til personlig og sammenhengende tolkning av virkeligheten, bestemt til stillingene som er mottagelige for intim verdi, argumentasjon og fullkommenhet.

I tillegg til denne personlige tilstanden involverer kulturen alltid et globalt krav og en tilfredsstillende begrunnelse, spesielt for seg selv.

Vi kan si at det er kultur når denne personlige og globale tolkningen er knyttet til en informasjonsinnsats, for å utdyre stillingen som er vedtatt for å kunne gripe inn i debatter. Denne personlige dimensjonen av kulturen, som syntese eller indre holdning, er uunnværlig.

Kultur i antropologi

Kultur i antropologi forstås som totaliteten av standarder som læres og utvikles av mennesket.

Denne typen kultur har til hensikt å representere den erfarne kunnskapen om et samfunn, kunnskap oppnådd gjennom sin romlige organisasjon, okkupasjonen av sin tid, opprettholdelsen og forsvaret av dens former for menneskelig relasjon.

Disse manifestasjonene utgjør det som kalles deres "kulturelle sjel", de estetiske idealer og ulike former for presentasjon.

Finn ut mer om betydningen av antropologi.