Bevæpnet fred

Hva er væpnet fred:

Paz Armada var uttrykket som ble brukt til å beskrive en periode med europeisk politisk historie som gikk foran første verdenskrig, hvor det var et intensvåpen våpenløp, da Triple Alliance-blokken dannet av Tyskland, det østro-ungarske imperiet og Italia og Triple Entente, dannet av Russland, Frankrike og England, utvidet sin krigslige kapasitet.

Krigsbransjen har økt sine ressurser, produserer ny teknologi for krig, og nesten alle europeiske nasjoner har vedtatt obligatorisk militærtjeneste. Væpnet fred (1871-1914) var svært viktig for første verdenskrig, da spenninger mellom stater førte dem til å bruke mye av sin kapital for investeringer i våpenindustrien og fremme av hæren, noe som resulterte i et komplisert system av allianser der nasjonene var i konflikt uten å være i krig, derav navnet på konflikten med væpnet fred.

I alt dette spennings- og aggresjonsklimatet kunne en mulig krig mellom de store krefter eksplodere når som helst, og jo mer spenning det var, desto mer oppmuntret nasjonene til å produsere våpen og styrket deres hærer.

Et viktig trekk i denne perioden var utarbeidelsen av ulike alliansefordrag mellom landene, hvor hver forsøkt å skaffe seg mer og mer styrke til å møte sin konkurrent. En av de viktigste traktatene i tiden var Versailles-traktaten, som regulerte fred med Tyskland, og hadde ulike klausuler om sikkerhet, territoriale, økonomiske og økonomiske klausuler.