rektor

Hva er Grantor:

Grantor er intervenient som interessert part med offentlig gjerning, kontraktsloven eller annen type kontrakt. Grantor er den som gir gjerningen, og den som mottar den.

Når en person utfører en fullmakt, gir den makter til noen til å utøve dem i hans navn. Når en rett eller makt overføres til noen, gir personen.

Når en autorisasjon eller tillatelse utstedes fra regjeringen til å utforske et bestemt sted, mottar den enkelte stipend, i hvilket tilfelle regjeringen er stipendiaten og den som ber om det er stipendiaten.

Grantor er et juridisk begrep av latinsk opprinnelse som brukes i forretningskontrakter, for å utpeke partene som griper inn i en bestemt virksomhet.

I kontrakter, i stedet for å nevne partenes navn i hele teksten, brukes uttrykkene "1st Grantor" eller "2nd Grantor" til å utpeke begge parter (entreprenør og entreprenør).

Gitt og grantor

Som det er sagt, er stipendiaten den personen som gir tilskuddet, mens bevilgningen er den som mottar den.

Lær mer om betydningen av Grant og Grantor.