åger

Hva er Usura:

Ull, i sin opprinnelige forstand, er overdreven rente belastet på et lån, i en viss sum penger.

I middelalderen ble usury brukt som et synonym for interesse, og var en forbudt praksis, da man trodde at penger ikke kunne generere penger. På den tiden var renterisiko ansett som en måte å utnytte en person som gikk gjennom en vanskelig situasjon, så alle finansielle lån skulle bli gjort uten å belaste noe gebyr.

Med utviklingen av det finansielle systemet begynte tenkere på det tidspunkt å tro at kreditoren skulle få en andel av fortjenesten fra lånet i form av interesse, og ved slutten av femtende århundre de første tabellene som begrenset beløpene som ble belastet av lån av penger.

Deretter kom hovedforskjellen mellom rente og rente. Renter var beløpet som ble belastet innenfor de beløpene som er fastsatt i tabellen fastsatt ved lov og renter ble begrepet som refererer til innkreving av avgifter over maksimumsgrensen tillatt.

Usury har også andre betydninger, for eksempel å referere til en gjerrig person, eller avarice og pengeinnskydere. Det kan også være synonymt med ambisjon, grådighet og grådighet, eller for mye fortjeneste.