Arkivfilmlengde - hd

Hva er Eksklusivt:

Eksklusivt er et adjektiv som kvalifiserer noe som er eksklusivt, privilegert, det vil si, det er ikke satt inn i en allsidighet. Dette begrepet kan også brukes til å referere til noe som er unikt for en bestemt person .

Når du sier at noe er unikt, betyr det at det er unikt og tilgjengelig for en gruppe, og eliminerer noen form for kontakt med det som er fremmed for det.

Den eksklusive tilgangen består for eksempel av inngangen til inngangen på et bestemt sted for å være begrenset bare til de utvalgte personer.

På samme måte representerer eksklusiv bruk eksklusivitet som en bestemt person eller gruppe mennesker må ha en viss ting til.

Et unikt innhold er en som er unik, bare tilgjengelig for å få tilgang til et begrenset antall personer, for eksempel.

Noen av de viktigste synonymer av eksklusive er: personlig, singel, privat, reservert, begrenset, individuell, spesiell, spesifikk, eliminator, selektiv, eksklusiv og eliminatorisk.