sykelighet og dødelighet

Hva er morbiditet og dødelighet:

Morbimortality er et konsept av medisin som refererer til indeksen for mennesker drept som følge av en bestemt sykdom innenfor en bestemt befolkningsgruppe .

Dannelsen av begrepet morbimortalitet består av forholdet mellom morbiditet og dødelighet, hvorav den første refererer til antall individer med en bestemt sykdom i forhold til den totale befolkningen som analyseres. Dødelighet er derimot statistikken over mennesker drept i en bestemt gruppe.

Dermed observerer morbimortalitet antall individer som døde som følge av en sykdom, i forhold til antall innbyggere på et gitt sted og tidsrom.

For eksempel, når man analyserer dødsårsakene til 100 personer som tilhører et gitt sted, dersom 80 av disse dødsfallene skyldtes dengue, kan det konkluderes med at dengue-morbiditet og dødelighet er 80% i dette miljøet.

Se også: Morbiditet.

Spedbarns morbiditet og dødelighet

I disse tilfellene er sykdommene som påvirker barn og nyfødte vanligvis smittsomme og parasittiske.

Brasil har imidlertid gjennom årene og takket være helsekampanjer, klart å redusere graden av barns sykelighet og dødelighet i landet.

Se også: Betydning av dødelighet og betydningen av spedbarns dødelighet.