Understreke og Underscore

Hva er Underline og Underscore:

Understreke og understreke er vilkårene for det engelske språket og har forskjellige betydninger. Ordet understreket betyr "understreke" i den bokstavelige oversettelsen, mens understrek er en referanse til understrekingen, som hovedsakelig brukes i e-postadresser.

I Brasil er det vanlig å bruke understreken og understreke som synonymer for å referere til det samme grafiske symbolet. Men i engelskspråklig kommunikasjon er det stor forskjell mellom disse to ordene.

Som sagt betyr understreket "understreke" i den portugisiske oversettelsen, så dette begrepet bør bare brukes til å referere til understreket (en horisontal linje under et bestemt ord, f.eks. Setning eller brev).

Underskriften er et tegn som tilsvarer det 95. symbolet for den amerikanske standardkoden for informasjonsutveksling (ASCII), et signal som hovedsakelig brukes i kommunikasjon som er gjort på datamaskiner som erstatning for plass, da disse systemene ikke kan tolke mellomromene som separatorer av informasjon.

Eksempel: "[email protected]"

Lær mer om meningen med understreken .