Mulighetskostnad

Hva er mulighetskostnaden:

Mulighetskostnad er et konsept som er mye brukt i økonomi for å referere til "ikke-forfulgte baner", det vil si alle muligheter som har blitt ignorert eller ofret .

Også kjent som alternative kostnader, blir disse ofte ikke registrert i selskapsregnskap (betraktet som "implisitte kostnader"), men er viktige for å forutsi levedyktigheten til et bestemt prosjekt, for eksempel. I denne forstand utgjør mulighetskostnadene mye brukt av økonomer som en projeksjon av levedyktigheten til et gitt alternativ. Det kan således sies at mulighetskostnadene alltid er tilstede i valgløsninger.

Mulighetskostnaden kan brukes i flere økonomiske og jevne sosiale sektorer. For eksempel, i den såkalte "mulighetskostnaden for kapital", blir verdien som en gitt person eller selskap ikke klarte å regne for å ha valgt et annet forretningsalternativ, analysert.

Eksempel: Et selskap velger å investere R $ 1 million, og tjener årlig et overskudd på R $ 200 000. Det andre alternativet var å gjøre den samme investeringen med en rentesats som ville gi R $ 300 000 ved årets slutt, dette er verdien som anses som mulighetskostnad for kapital.

Lær også betydningen av kostnadshjelp.