insistering

Hva er insistering:

Insistens betyr det som er vedvarende, eller effekten av det som er forsøkt hardt, som er ønsket veldig mye. Ordet insistering er et feminint substantiv som kommer fra verbet for å insistere.

Insisteringen er motsatt av å gi opp. Som for eksempel, i uttrykket "insisteringen var så mye, at han endte opp med å kjøpe hva selgeren tilbød". Det vil si at selgeren prøvde så mye å gjøre salget, var så påtrengende, som vant av insisteringen, og kjøperen endte opp med å gi til transaksjonen.

Kravene til kjærlighet er troen på å finne kjærlighet til tross for motgang, å fortsette å investere i relasjoner for å få følelsen gjengjeld.

Blant synonymer av insistering er ordene utholdenhet, utholdenhet, engasjement og også stædighet, vedlegg, tantrum og stædighet.

engelsk er insistering insistering . Og uttrykket "beklager min insistering", som brukes før gjenopprettelse av en formell forespørsel, blir for eksempel oversatt som " tilgi meg for å insistere ."

Insistering og Persistens

Ordet insistering bærer en ganske negativ betydning forbundet med stædighet. Den som insisterer mye, kan være sta, bli irriterende.

Mens utholdenhet er mer forbundet med kvaliteten på den som vedvarer, hvem motstår vanskelighetene for å få det han vil.

Lær mer om betydningen av utholdenhet.