engelske kanal

Hva er den engelske kanalen:

Kanalen er en vannstrimmel som forbinder Atlanterhavet med Nordsjøen, skiller England fra Frankrike.

Alt i alt er den engelske kanalen ca 563 kilometer lang, med den bredeste delen 240 kilometer og den smaleste 33 kilometer (kjent som Dover-stredet).

Kanalen er kjent for å huse en underjordisk tunnel ( Eurotunnel ), plassert under sjøbunnen, med 51 kilometer lengde, noe som skaper en forbindelse mellom England og Frankrike.

I virkeligheten er Eurotunnelen todelt. Innviet i mai 1994, går tunneler gjennom to distinkte transporttjenester: Eurostar (et passasjer- og godstog) og Eurotunnel (et tog som transporterer passasjerer og kjøretøy).

Den engelske kanalens maritime bevegelse er den største i verden, med en gjennomsnittlig sirkulasjon på 250 skip per dag.

Mange profesjonelle svømmere svømmer over den engelske kanalen, nærmere bestemt i det smaleste punktet av kanalen, i Dover- stredet.

Den første personen som krysset den engelske kanalen var ikke kaptein Matthew Webb i 1875.

Finn ut mer om Panamakanalen og Suezkanalen.