utholdenhet

Hva er utholdenhet:

Utholdenhet er en kvalitet av en som vedvarer, hvem har konstans i sine handlinger og gir ikke opp i vanskeligheter.

Å fortsette er å oppnå dine mål ved å være fast og trofast mot dine ideer og formål.

Som for eksempel i uttrykket "med talent og utholdenhet vant han den stillingen han drømte om som et barn".

Et synonym for utholdenhet er utholdenhet, som er utholdenhet og konstans.

Utholdenhet er en kvalitet som ofte ser ut til å være knyttet til troen. Mer enn ett bibelsk vers taler om denne troendes kvalitet og er knyttet til evangelisering og praksis av den kristne tro, der utholdenhet antas å være kvaliteten på å følge Jesus selv i møte med vanskeligheter og / eller fristelser og alltid gjør det bra .

Utholdenhet eller oppfattelse?

Ordet utholdenhet er skrevet med S på grunn av sin opprinnelse på latin. Utholdenhet kommer fra å holde fast, som skal stå fast, formet av prefiks per, som betyr helt, pluss severus, som tilsvarer det som er seriøst.

Derfor er stavingen av oppfatning feil.

Se også betydningen av fasthet.