Jeg gjentar

Hva er Reitero:

Reiter er synonymt med "Jeg insisterer" og "Jeg gjentar", brukt når et emne vil forsterke en ide som allerede har blitt presentert tidligere .

Ordet "gjentatt" er en verbal bøyning av "gjentatt" i den første personens entall av dagens indikativ.

Mange blir forvirret på tidspunktet for korrekt stavemåte ordet "gjentatt", feilaktig å velge "reinter". Den rette er gjentatt, fordi den kommer fra verbet "gjentatt".

Den korrekte konjugasjonen av verbet "gjentatt" i dagens indikativ er som følger:

Jeg gjentar

Du gjentar

Han gjentar

Vi gjentar

Du gjentar

De gjentar

Lær mer om betydningen av gjentatt.

Normalt er dette begrepet brukt til å garantere viktigheten av noe. For eksempel: " Vennligst repeter jeg kjøpsforespørselen for denne leiligheten ", " Jeg gjentar anmodningen om å bruke bassenget ditt i dag " eller " Jeg gjentar invitasjonen til partiet mitt i helgen ".

Etymologically, ordet reiterated stammer fra den latinske reiterare .

Synonymer av reitero

  • remake
  • seconding
  • Å revurdere
  • iterate
  • speil
  • fornye
  • Redizer
  • Å insistere
  • Å gjenta
  • Segundar