dagtid

Hva er diurnal:

Diurnal er et adjektiv som definerer hendelsene eller aktivitetene som utøves innen en periode på 24 timer ; dagaktive.

Begrepet dagtid brukes også til å beskrive hva som skjer i løpet av dagen, det vil si mellom soloppgang og solnedgang. Eksempel : dagskole, dagskurs, dagarbeid og så videre.

Dagsperioden kan deles inn i to deler: morgendøgn og kveldsdøgn . Morgenperioden tilsvarer morgenen, som vanligvis går mellom kl. 06.00 og kl. 12.00. Ettermiddagsperioden er ettermiddagen, merket mellom 1:00 og 6:00, i Brasil.

Innenfor studier av botanikk er diurnal en egenskap som gjør at noen planter forblir åpne i løpet av dagen og stengt om natten.

I zoologi er begrepet knyttet til aktivitetene som utføres i løpet av dagen; det er sagt om de daglige fuglene. De fleste mennesker er vant til å opprettholde et dagtid liv.

I den religiøse sammenhengen refererer ordet diurnum til en fri som inneholder bønnene til breviarens mindre timer.

Dag og natt

Dagtid forstås dagens periode mellom soloppgang og solnedgang .

Nattlig refererer til natten, det vil si perioden mellom dagen mellom solnedgang og soloppgang .