tverrfaglig

Hva er Tverrfaglig:

Tverrfaglig er et adjektiv som beskriver hva som er vanlig for to eller flere disipliner eller andre grener av kunnskap. Det er prosessen med å knytte fagene.

Ordet tverrfaglig er dannet av sammensetningen av prefikset " inter ", som uttrykker ideen om "inne", "mellom", "i midten"; med ordet "disiplinær", som har en pedagogisk følelse av å instruere i regler og forskrifter for noen kunst.

Tverrfaglig planlegging i det pedagogiske området er når to eller flere disipliner relaterer innholdet til å utdype kunnskapen og bringe dynamikken til undervisningen. Forholdet mellom faglig innhold er grunnlaget for en mer interessant undervisning, hvor ett fag hjelper den andre.

Tverrfaglig innhold kan være en del av et stort prosjekt, mellom to lærere eller til og med med en lærer. For eksempel kan en professor i kjemi undervise sammensetningen av ulike materialer som brukes av malere omfatte forskning om kunstens historie, de viktige malere, deres nasjonaliteter, som forener kjemi, historie, kunst og geografi.

Fagpersoner som arbeider i et sykehus (intensivavdeling) på et sykehus, kan danne et tverrfaglig team bestående av lege, sykepleier, ernæringsfysioterapeuter og etc. som sammen søker det samme målet.

Tverrfaglig og tverrfaglig

Hovedforskjellen mellom tverrfaglighet og tverrfaglighet ligger i begge sideres linearitet.

Selv om det tverrfaglige målet er å gruppere flere grener av kunnskap, følger et felles mål, som et bestemt emne eller tema, for eksempel, tverrfaglig metoden tar ikke sikte mot fagets linearitet.

Tverrfaglig kan være et sett av disipliner som studeres samtidig, men uten å være relatert til hverandre.

I motsetning til tverrfaglig metode, som gir mer spesialisert kunnskap, resulterer tverrfaglighet i mer eklektisk kunnskap.