badge

Hva er merketegn:

Badge er et maskulin substantiv med opprinnelse i begrepet fransk crachat, og det betyr en liten identifikasjonsplate, som vanligvis brukes av mennesker i konferanser, konvensjoner og selskaper .

Dette identifikasjonselementet viser vanligvis navnet på den aktuelle personen og kan også inneholde funksjonen og logoen til firmaet eller institusjonen som bæreren representerer.

I militær kontekst kan et emblem være en insignia for å skille et bestemt individ med en dekorasjon . I politiet svarer et merke til merket, det vil si metallplaten som identifiserer politimannen.

Vanligvis har merket en lanyard slik at personen kan bære den hengende på nakken. Det kan imidlertid også ikke ha denne lanyard, erstattet av en krok som holder merket på personens klær.

På engelsk kan ordet merket oversettes med ordene merket eller navnetiketten . For eksempel: De la ham ikke komme inn i rommet fordi han ikke hadde på seg hans merke. - De lot ham ikke komme inn i rommet fordi han ikke hadde på seg sin merketegn .

Det finnes flere forskjellige merkemaler, og nettsteder som forteller deg hvordan folk kan lage eget merke.