På loka

Hva er In loco:

På loco er det et uttrykk på latin, det betyr " på stedet " eller " på sitt eget sted " og tilsvarer uttrykket in situ .

Denne latinske adverbial frasen, er mye brukt på portugisisk, men brukes ikke alltid riktig. I locu eller i locus er feil uttrykk, selv om locus betyr "sted" på latin. Eks: Det er ikke mulig å trekke konklusjoner om det aktuelle selskapet uten en evaluering på stedet.

Latineksempler in situ og i loco er like i det semantiske omfanget, og brukes ofte som synonymer. Til tross for dette er det i lokouttrykk mer vanlig og mer brukt, kanskje fordi det er lettere å gjenkjenne av mennesker.

I forbindelse med konstruksjon er en in-situ støpt betongvegg en vegg som er støpt på stedet der konstruksjonen utføres.

I loco parentis

Uttrykket på latin i loco parentis betyr "i foreldres stedet" og består av et organisasjoners eller en persons juridiske ansvar for å påta seg noen av funksjonene og oppgaver som normalt er tildelt en av foreldrene.