Personlig Coaching

Hva er personlig coaching:

Personlig coaching (også kjent som livstrening ) er en av grenene av coaching og er en menneskelig utviklingsteknikk som har som mål å oppnå personlig forandring .

Fra de ulike områdene av coaching har personlig coaching til hensikt å utruste folk til å føle seg oppfylt, for å balansere sine liv, og for å nå sine mål. Det er derfor svært viktig at personen etablerer de målene han har til hensikt å oppnå. Treneren vil hjelpe kunden ikke bare å sette disse målene, men også oppnå dem over tid. Det er flere grener av personlig coaching, noen av dem er: relasjons coaching, vekttap coaching, økonomisk coaching, sports coaching, etc.

Teknikken for personlig coaching virker de følelsesmessige og atferdsmønstre som gjør det umulig for klienten å oppnå sine mål. En trener er opplært for å kunne stille de riktige spørsmålene, og dermed vite hvordan man identifiserer problemer, og hjelpe personen til å gjenkjenne og forbedre sine svakheter. For at dette skal skje, må treneren (profesjonell coaching ) etablere en tillitsfull tilknytning til klienten.

Gjennom personlig coaching kan et individ endre uønskede trender og adressere og løse følelsesmessige, økonomiske og relasjonsproblemer. Personlig coaching kan også initiere intellektuell vekst, vekke talenter og evner, og kan også bidra til å overvinne traumer, angst, panikk, fobier og depresjon. Mange mennesker også ty til denne teknikken for å håndtere avhengighet og å øke selvtillit og selvtillit.

For tiden er det flere kurs for trening av fagfolk innen coaching.