forholdet

Hva er forholdet:

Forhold betyr det affektive, profesjonelle eller vennlige forholdet mellom mennesker som forener med de samme mål og interesser.

Hver type forhold innebærer sameksistens, kommunikasjon og holdninger som må være gjensidig. Når en av partiene ikke utvikler egenskapene som er nødvendige for et godt forhold, blir forholdet vanskelig. Et godt forhold utvikler seg når det er tillit, empati, respekt og harmoni blant de involverte.

Det er vanlig at begrepet "forhold" refererer til kjærlighetsforholdet mellom et par når man bruker ordet alene. For eksempel: "Mitt forhold går ikke bra". Uttrykket kan imidlertid referere til enhver type forhold som eksisterer mellom to eller flere personer.

Mellommenneskelig forhold

Måten en person relaterer seg til andre i personlig eller profesjonelt liv er en del av deres mellommenneskelige forhold.

Det mellommenneskelige forholdet består av forholdet utviklet mellom to eller flere personer og i den måten kommunikasjon er etablert mellom dem. Det er knyttet til kapasiteten til samhandling og evnen til å vite hvordan man aksepterer mennesker som de er.

Faget studeres av områdene psykologi og sosiologi, både for å forstå hvordan disse forholdene oppstår og hvordan de kan forbedres, og å forstå de sosiale konsekvensene av menneskelige relasjoner.

Lær mer om meningen med mellommenneskelige forhold.

Affektivt forhold

Affektive forhold er forhold som er basert på følelsene mellom mennesker, som i familieforhold, mellom par og i vennskap.

Forhold er født og opprettholdt ikke av en forholdsforpliktelse, men fordi det er kjærlighet, medfølelse og følelsesmessig og intellektuell tilhørighet mellom de involverte.

I den affektive sammenhengen mellom forhold mellom par, ser uttrykket også på forskjellige måter å forholde seg til noen: forhold på avstand, åpent forhold, seriøst forhold, forholdsside etc.

Les også om Åpne forhold.

I familiekonteksten er forholdet mellom foreldre og barn, eller mellom søsken, et emne som diskuteres mye ut fra de utallige problemene som kan oppstå når det ikke er en sterk og godt strukturert sammenheng mellom familiemedlemmer.

Forhold på jobb

Forholdet på jobb refererer til forholdene som oppstår i arbeidsmiljøet. Disse kan også skape et affektivt bånd i noen tilfeller, men fremveksten av forholdet skjer på grunn av det arbeidsforholdet som eksisterer mellom mennesker.

Opprettholde et godt forhold til kolleger, ansatte og overordnede, basert på respekt og empati, er viktig for å sikre et produktivt og sunt arbeidsmiljø.

Se også betydningen av Relationship Marketing.