sårbare

Hva er sårbar:

Sårbar er noe eller noen som er utsatt for å bli skadet, fornærmet eller rørt . Sårbar betyr en person som er skjøre og ute av stand til å handle. Begrepet er vanligvis henvist til kvinner, barn og eldre, som er mer skjøre mot andre grupper i samfunnet.

I samfunnet er et sårbart individ en som har forskjellige sosiale, kulturelle, politiske, etniske, økonomiske, pedagogiske og helsemessige forhold fra andre mennesker, noe som resulterer i en ulik situasjon. Det faktum at det er personer i en sårbar situasjon forårsaker ulikhet i samfunnet.

Sårbar er et begrep som også er tilstede i brasiliansk straffelov knyttet til voldtekt . Sårbar voldtekt er en forbrytelse som er indeholdt i straffeloven og utpeker en type vold til den sårbare personen, for eksempel barn og eldre.